โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคม 2559


เดือนมีนาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 8.409 4.314 -4.095
สะสม 66.395 53.612 -12.783

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  882     วัน คิดเป็น 86.471 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 138     วัน  คิดเป็น 13.529 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมีนาคม 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 100.000 0.000
2 EARTHWORK 93.578 79.426 -14.152
3 SUBBASE AND BASE COURSES 86.187 75.365 -10.822
4 SURFACE COURSES 73.805 66.149 -7.656
5 STRUCTURES 98.529 75.718 -22.812
6 MISCELLANEOUS 50.907 14.843 -36.064
7 BUILDING WORK 89.742 76.446 -13.296
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 47.140 26.284 -20.857
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 54.051 50.893 -3.157
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 91.986 78.681 -13.305

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sub Base ลานจอดรถอาคาร (TSB-BB-01)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Base Course Ramp BB5Sta. 0+050 – 0+170     
   • ดำเนินการตรวจสอบแนวแนวถนน Ramp BB6 Sta.0+350 - 0+676.610
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟภายในอาคารชั้น 1, 2
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบ ประตูอาคารชั้น 12
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บเงิน 4 ตู้   
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บเงิน 4 ตู้
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB2
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บเงิน 4 ตู้   
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C-Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บเงิน 7 ตู้   
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB1, BB2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Prime coat Ramp BB1
   • ดำเนินงาน Prime coat Ramp BB5
   • ดำเนินงาน Prime coat Ramp BB6     
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีต Barrier Ramp, BB1, BP2
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีต Retaining wall Ramp, BB1, BP2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement  Ramp NK7 Lane (ไหล่) Sta. 0+177.800 - 0+277.90
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement  Ramp BP6 Lane (ไหล่) Sta. 0+177.800 - 0+277.90
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement  Ramp BP3a Lane(ไหล่)Sta. 0+041.610 - 0+141.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement  Ramp BP3a Lane (ไหล่) Sta. 0+041.610 - 0+141.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3a Lane 2 Sta. 0+091.610 - 0+161.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement   Ramp PT2 Lane L Sta. 0+312.82 - 0+322.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement   Ramp BP3a Lane 2 Sta. 0+091.610 - 0+161.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3 Lane 3 Sta. 0+000 - 0+148.020
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement    Ramp BP3 Lane 3 Sta. 0+000 - 0+148.020
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP 3 Lane 3 Sta. 0+091 - 0+161.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าTop Concrete Pavement Ramp BP 3 Lane 3 Sta. 0+091 - 0+161.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3Lane 3 Sta. 0+340 - 0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบTop Concrete Pavement Ramp BP 3 Lane 3 Sta. 0+340 - 0+40
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-01)       
   • ดำเนินงาน ติดตั้ง Aluminium Composite อาคาร
   • ดำเนินงานก่ออิฐ-ฉาบปูนชั้น 1, 2 อาคาร
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตเสารับหลังคาอาคาร
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน ติดตั้ง Aluminium Composite
   • ดำเนินงาน เข้าแบบหล่อคอนกรีต Booth Is land
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีต Booth Is land
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงาน ติดตั้ง Aluminium Composite       
   • ดำเนินงานวางเหล็ก-เข้าแบบหล่อคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Booth Is land
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5BOOTH ENTRANCE
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BP1, BP3, BP6
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP1, BP3, BP6
  • ด้านงานTraffic Management
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK7 Lane (ไหล่) Sta. 0+177.800 - 0+277.90
   • ดำเนินการตรวจสอบTop Concrete Pavement Ramp NK7 Lane (ไหล่) Sta. 0+177.800 - 0+277.90
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement  Ramp  NK7 Lane 2 Sta. 0+77.800 - 0+277.900
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 2 Sta. 0+77.800 - 0+277.900
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sub Base Ramp PT3 Sta.0+000-0+250
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงาน เก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ที่ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Barrier Type I  บริเวณ Ramp NK7
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK1, NK2
   • ดำเนินงาน R.C. Rectangular Pipe From Curb Inlet บริเวณ Ramp NK1 , NK2
   • ดำเนินงาน R.C. Headwall For Box Culvert บริเวณ Ramp NK6

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement   Ramp PT2 Lane J Sta. 0+322.82 - 0+342.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement    Ramp PT2 Lane J Sta. 0+322.82 - 0+342.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า SUB  BASH Ramp PT3 Sta.0+000-0+250
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน Aluminium Composite ชั้น2
   • ดำเนินงานติดตั้ง Precession Air แอร์ชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างและสวิตช์ปลั๊กภายในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้ง Generator
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite
   • ดำเนินงาน ระบบระบายน้ำรอบอาคา    
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบแอร์
   • ดำเนินงานติดตั้งสายล่อฟ้ารอบอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตฐานราก
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็ม
   • ดำเนินงานงาน เข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตฐานราก        
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน ปรับดินเคลียร์พื้นที่ บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงาน ถมดินและบดอัดบริเวณ Ramp PT3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp PT2
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement Ramp PT2 Lane. C, E, G, I. STA.0+332-0+423
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement Ramp PT2 Lane. A STA.0+342-0+412
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement Ramp PT2 Lane. D STA.0+342-0+412
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement Ramp PT2 Lane. F STA.0+342-0+412
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement Ramp PT2 Lane. H STA.0+342-0+412
   • ดำเนินงานเท Crushed Rock Soil Aggregate Type Base บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงาน Prime Coatบริเวณ Ramp PT3
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Retraining Wall บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb Gutter บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb Gutter บริเวณ Ramp PT3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Curb รอบอาคาร CCB

6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง BT07C Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp. BB1
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง BT05 Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp. BB2
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง BT05 Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp. BB3
   • ดำเนินงานติดตั้งตู้เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางBT06 Toll Canopy 4 Booth Exit Ramp. BB4
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานวางท่อช่องจราจรที่ 2, 3, 4 Ramp. BP1A
   • ดำเนินงานร้อยสายไฟฟ้าบน Canopy Ramp. BP1A
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟ บน Canopy ช่องจราจรที่ 1-5 Ramp. BP1A
   • ดำเนินงานวางท่อในช่องจราจรที่ 1, 3 Ramp. BP2
   • ดำเนินงานผูกเหล็กวางท่อและเทคอนกรีต Encase Cross Road Ramp. BP 
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณอาคาร Annex BP-B-01
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 124+200 LT - 124+750 LT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 124+750 RT – 122+750RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 122+000 RT - 121+600 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 120+000 RT - 119+700 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA.  0+500 RT - NK03 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 115+450 RT - 115+400 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA.99+100 RT - 99+140 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA.98+924 RT - 98+964 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 76+700 RT - 76+800 RT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานดันท่อลอด
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 81+300 LT - 81+400 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 83+726 LT - 83+786 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 86+050 LT - 86+090 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 97+136 LT - 97+196 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 97+920 LT - 98+050 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 98+436 LT - 98+500 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 98+900 LT - 99+000 LT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 86+359 RT – 86+393 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 91+566 RT -  91+596 RT 
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย MATRIX SIGN SYSTEM
   • ติดตั้ง MOUNTING POLE
    • MS01L, MS03L, MS05L, MS07L, MS09L, MS13L, MS15L, MS17L, MS19L, MS21L, MS23L, MS25L, MS27L, MS29L, MS33L, MS35L, MS37L, MS39L, MS41L, MS45L
    • MS02R, MS04R, MS06R, MS12R, MS16R, MS18R, MS20R, MS22R, MS24R, MS26R
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน TRAFFIC CCTV SYSTEM
   • ติดตั้งเสา CCTV
    • CCTV01L, CCTV03L, CCTV06L, CCTV08L, CCTV10L, CCTV18L, CCTV20L, CCTV24L, CCTV34L, CCTV41L, CCTV43L, CCTV45L, CCTV47L, CCTV49L, CCTV51L, CCTV53L, CCTV57L, CCTV60L, CCTV62L
    • CCTV02R, CCTV05R, CCTV7R, CCTV21R, CCTV23R
  • งานตรวจ Material on Site ของงานด้าน Traffic Control Surveillance System
   • ป้าย VMS จำนวน 2 ชุด
   • Control Box จำนวน 2 ชุด
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.