โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคม 2558


เดือนมีนาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.983 2.464 1.481
สะสม 19.577 23.608 4.031

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  516     วัน คิดเป็น 50.588 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 504     วัน  คิดเป็น 49.412 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมีนาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 68.566 64.786
2 EARTHWORK 56.907 62.243 5.336
3 SUBBASE AND BASE COURSES 26.993 42.386 15.393
4 SURFACE COURSES 11.663 13.587 1.924
5 STRUCTURES 15.295 27.200 11.905
6 MISCELLANEOUS 1.766 1.610 -0.156
7 BUILDING WORK 35.812 43.868 8.056
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 5.729 5.652 -0.077
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 12.675 15.620 2.945
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 53.727 71.500 17.773

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • งานงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา ชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย, จับเซี้ยม, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่าง
   • ดำเนินการติดตั้งตู้ MDB
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย, จับเซี้ยม, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ
   • ดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island

  2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น ชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานและพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 2nd-Roof Floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสาชั้น 2nd-Roof Floor
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงหลังคา
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BPS
  • ด้านงาน Subbase and Base Course
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Base Course Ramp BP2
  • ด้านงาน Structures
   • ดำเนินการวางท่อ RCP. Ø 0.80 x 1.00 m บริเวณ Ramp BP2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินการติดตั้ง R.C. Manhole for RCP. Ø 0.80 x 1.00 m บริเวณ Ramp BP2

  3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Subgrade Course บริเวณ Ramp NK1, NK-1B, NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Crush Rock Base Course บริเวณ Ramp NK1, NK-1B, NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK1, NK-1B, NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Concrete Pavement 28 cm Thickness บริเวณ Ramp NK1, NK-1B, NK2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินการทดสอบระบบ Fire Alarm
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินการติดตั้งประตูไม้
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดินและพื้นชั้น 1
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานคอดินและพื้นชั้น 1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 1st-2nd floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1st-2nd floor
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานและพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C-Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งแปหลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A-Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งแปหลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการ Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK1, NK2
   • ดำเนินการ Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK1, NK2
   • ดำเนินการ Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินการ Concrete Pavement 28 cm Thick บริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินการ Retaining wall Type V บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการ Concrete Barrier Type II บริเวณ Ramp NK2

  4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดก่อนตอกเสาเข็มอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดก่อนตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5A
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 1.00 m
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 1.00 m

  5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนังภายในอาคาร
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งแปหลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนังภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบ Aluminium
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และ ห้องน้ำชั้น 2
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D-Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite

  6. งานด้าน Toll Collection System

  1) ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางภายในอาคารบริเวณด่านฯ บ้านบึง
  2) ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางภายในอาคารบริเวณด่านฯ บางพระ
  3) ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางภายในอาคารบริเวณด่านฯ หนองขาม
  4) ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางภายในอาคารบริเวณด่านฯ พัทยา

7. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

1) ดำเนินการขุดวางท่อ Cable Trench ช่วง กม. 80+500 LT – 121+600 LT และ ช่วง กม. 83+400 RT – 121+600 RT ดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการขุดวางท่อ  Cable Trench
ลำดับ Sta. ระยะตาม Sta. ระยะที่วัดจริงในสนาม
จุดเริ่ม จุดต่อไป HDPE 140 mm (ม.) HDPE 110 mm (ม.)
1 80+500 LT 80+600 LT 100.00 98.40 98.40
2 80+600 LT 80+726 LT 126.00 124.40 124.40
3 82+600 LT 82+700 LT 100.00 100.00 100.00
4 83+800 LT 84+026 LT 226.00 224.40 224.40
5 86+500 LT 86+600 LT 100.00 98.40 98.40
6 87+400 LT 87+500 LT 100.00 100.00 100.00
7 92+175 LT 92+436 LT 261.00 259.40 259.40
8 92+784 LT 93+000 LT 216.00 214.40 214.40
9 109+100 LT 109+200 LT 100.00 98.40 98.40
10 110+600 LT 110+700 LT 100.00 100.00 100.00
11 112+274 LT 112+400 LT 126.00 124.40 124.40
12 119+700 LT 119+800 LT 100.00 98.40 98.40
13 119+800 LT 120+000 LT 200.00 198.40 198.40
14 120+000 LT 120+100 LT 100.00 100.00 100.00
15 121+000 LT 121+200 LT 200.00 198.40 198.40
16 121+200 LT 121+400 LT 200.00 198.40 198.40
17 121+400 LT 121+600 LT 200.00 198.40 198.40
18 121+600 RT 121+400 RT 200.00 198.40 198.40
19 121+400 RT 121+200 RT 200.00 198.40 198.40
20 121+200 RT 121+000 RT 200.00 198.40 198.40
21 120+900 RT 120+800 RT 100.00 100.00 100.00
22 120+700 RT 120+600 RT 100.00 100.00 100.00
23 120+600 RT 120+400 RT 200.00 198.40 198.40
24 120+400 RT 120+200 RT 200.00 198.40 198.40
25 120+200 RT 120+100 RT 100.00 98.40 98.40
26 115+100 RT 115+000 RT 100.00 99.20 100.00
27 114+000 RT 113+800 RT 200.00 198.40 198.40
28 113+800 RT 113+600 RT 200.00 198.40 198.40
29 113+400 RT 113+200 RT 200.00 198.40 198.40
30 113+200 RT 113+100 RT 100.00 98.40 98.40
31 113+100 RT 113+000 RT 100.00 99.20 100.00
32 111+946 RT 111+800 RT 146.00 144.40 144.40
33 108+700 RT 108+600 RT 100.00 100.00 100.00
34 107+000 RT 106+900 RT 100.00 98.40 98.40
35 103+900 RT 103+800 RT 100.00 100.00 100.00
36 103+700 RT 103+600 RT 100.00 100.00 100.00
37 103+600 RT 103+500 RT 100.00 98.40 98.40
38 103+000 RT 102+900 RT 100.00 98.40 98.40
39 102+800 RT 102+600 RT 200.00 198.40 198.40
40 101+900 RT 102+000 RT 100.00 98.40 98.40
41 96+000 RT 95+800 RT 200.00 198.40 198.40
42 92+422 RT 92+195 RT 227.00 225.40 225.40
43 86+500 RT 86+400 RT 100.00 100.00 100.00
44 83+500 RT 83+400 RT 100.00 100.00 100.00
รวมระยะขุด 6,428.00 6,376.80 6,378.40

 

2) ดำเนินการติดตั้ง Draw pit and Cover Plate ช่วง กม. 80+500 LT – 121+600 LT และ ช่วง กม. 92+195 RT–121+600RT ดังนี้

ลำดับ STA. บ่อ บ่อกลม (ม.) จำนวนบ่อ (บ่อ)
เริ่ม ต่อไป
1 80+500 LT 80+600 LT 0.80 2
2 80+600 LT 80+726 LT 0.80 2
3 83+800 LT 84+026 LT 0.80 2
4 86+500 LT 86+600 LT 0.80 2
5 92+175 LT 92+436 LT 0.80 2
6 92+784 LT 93+000 LT 0.80 2
7 109+100 LT 109+200 LT 0.80 2
8 112+274 LT 112+400 LT 0.80 2
9 119+700 LT 119+800 LT 0.80 2
10 119+800 LT 120+000 LT 0.80 2
11 121+000 LT 121+200 LT 0.80 2
12 121+200 LT 121+400 LT 0.80 2
13 121+400 LT 121+600 LT 0.80 2
14 121+600 RT 121+400 RT 0.80 2
15 121+400 RT 121+200 RT 0.80 2
16 121+200 RT 121+000 RT 0.80 2
17 120+600 RT 120+400 RT 0.80 2
18 120+400 RT 120+200 RT 0.80 2
19 120+200 RT 120+100 RT 0.80 2
20 115+100 RT 115+000 RT 0.80 1
21 114+000 RT 113+800 RT 0.80 2
22 113+800 RT 113+600 RT 0.80 2
23 113+400 RT 113+200 RT 0.80 2
24 113+200 RT 113+100 RT 0.80 2
25 113+100 RT 113+000 RT 0.80 1
26 111+946 RT 111+800 RT 0.80 2
27 107+000 RT 106+900 RT 0.80 2
28 103+600 RT 103+500 RT 0.80 2
29 103+000 RT 102+900 RT 0.80 2
30 102+800 RT 102+600 RT 0.80 2
31 101+900 RT 102+000 RT 0.80 2
32 96+000 RT 95+800 RT 0.80 2
33 92+422 RT 92+195 RT 0.80 2
รวมจำนวนบ่อ 64
 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.