โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมีนาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคม 2557

เดือน มีนาคม แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 0.628 0.188 - 0.440
สะสม 1.154 1.066 - 0.088

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  151       วัน คิดเป็น 14.80%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 86           วัน  คิดเป็น 85.20%

                                                                                                                 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนมีนาคม 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 12.168 0.000
2 EARTHWORK 6.812 12.105
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 0.000 0.000
4 SURFACE  COURSES 0.000 0.000
5 STRUCTURES 0.000 1.253
6 MISCELLANEOUS 1.196 0.000
7 BUILDING  WORK 1.040 1.727
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 0.048 0.000
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 0.792 0.000
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 34.731 0.000รายละเอียดการดำเนินการของผู้รับจ้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงาน Clearing and Grubbing บริเวณอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งพิกัดอาคาร ANNEX (BB-B-02) และกำหนดตำแหน่งหมุดสำหรับงานตอกเสาเข็มอาคาร
  • ดำเนินการตรวจสอบการวางหมุด Access Road No.2
  • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งแนวรั้วของกรมชลประทาน
  • ดำเนินการตรวจสอบงานเก็บค่าพิกัด Topographic และงานเก็บค่าระดับ Cross Section
  • ดำเนินการตรวจสอบงานเก็บค่าระดับ Exiting Ground ของงานถนน
  • ที่ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงาน Clearing and Grubbing บริเวณอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการตรวจสอบการวางหมุดหลักฐานอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการตรวจสอบงานเก็บค่าระดับดินเดิมบริเวณอาคาร TSB (BB-B-01)
 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 5.00 เมตรดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
 • งานกำกับดูแลด้างงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณอาคาร TSB (BB-B-01)

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานวางท่อร้อยสายของงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่งพิกัดหมุดหลักฐานอาคาร TSB (NK-B-04)
  • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่ง Footing ของ Toll Canopy 8 Booth Exit  บริเวณ Ramp NK1
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่า Offset คานบริเวณอาคาร TSB (NK-B-04)
  • ดำเนินงานตรวจสอบตรวจสอบตำแหน่ง Line เสาอาคาร ANNEX (NK-B-03)
 • ด้านงานก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรกรมฯ

  1. ดำเนินงานฉาบผนังห้องน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  2. ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังห้องน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  3. ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
  4. ดำเนินงานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าและติดตั้งแผ่นฝ้าฉาบเรียบดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  5. ดำเนินงานติดตั้งประตูอลูมิเนียมและหน้าต่างอลูมิเนียม ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  6. ดำเนินงานติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  7. ดำเนินงานติดตั้งระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
  • ดำเนินงานวางเหล็กเสริมคานคอดินและเข้าแบบคานคอดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตคานคอดิน ปริมาณคอนกรีต 15 ลบ.ม. ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานปรับบดอัดดินและเตรียมการวางเหล็กเสริมพื้นอาคาร
  • ดำเนินตรวจสอบงานเทคอนกรีตพื้นอาคารชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 75%
  • ดำเนินงานผูกเหล็กเสริมเสาชั้น 1 และเข้าแบบเสาชั้น 1
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตเสาชั้น 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 63%
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินงานตัดหัวเสาเข็ม ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานวางเหล็กเสริมฐานราก และเข้าแบบฐานราก ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานรากอาคาร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานวางเหล็กเสริมคานคอดินและเข้าแบบคานคอดิน
 • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก (F1)ของ Toll Canopy 8 Booth Exit  (พัทยา - แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 50%
 • งานด้าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK1, NK1A, NK1B, NK2, NK2A และ NK2B

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติ

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่าระดับความสูงของพื้นอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่าระดับความสูงของพื้นอาคาร TSB (PT-B-02)
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 35%
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.