โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


เดือนกุมภาพันธ์ แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.757 0.598 -0.159
สะสม 80.936 82.401 1.465

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,216     วัน คิดเป็น 83.631 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 238     วัน  คิดเป็น 16.369 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 71.005 73.775 2.770
2 EARTHWORK 87.175 87.132 -0.043
3 SUBBASE AND BASE COURSES 73.437 81.455 8.018
4 SURFACE COURSES 70.687 81.540 10.853
5 STRUCTURES 92.284 97.873 5.589
6 MISCELLANEOUS 38.154 32.671 -5.483
7 BUILDING WORK 87.096 93.286 6.190
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 78.967 73.949 -5.018
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 84.114 84.674 0.560
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 86.360 94.171 7.811
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.