โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559


เดือนกุมภาพันธ์ แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 7.937 3.423 -4.514
สะสม 57.986 49.298 -8.688

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  823     วัน คิดเป็น 80.686 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 197     วัน  คิดเป็น 19.314 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 100.000 0.000
2 EARTHWORK 85.980 78.228 -7.752
3 SUBBASE AND BASE COURSES 74.749 75.315 0.566
4 SURFACE COURSES 62.209 61.229 -0.980
5 STRUCTURES 94.118 75.718 -18.400
6 MISCELLANEOUS 37.213 11.869 -25.344
7 BUILDING WORK 81.658 74.500 -7.158
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 39.578 24.782 -14.796
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 46.047 40.982 -5.065
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 90.384 77.506 -12.877

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB4 (ร่องกลาง) Sta. 0+400 – 0+490
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement  Ramp BP4(ร่องกลาง) Sta. 0+400 – 0+490
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟภายในอาคารชั้น 1, 2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟภายในอาคารชั้น 1, 2      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB1, BB2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BB3, BB4 ร่องกลาง     
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BB1, BP2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Land 8 Sta. 0+320-0+360
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement  BP1 Land 8 Sta. 0+320-0+360
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Lane 7 Sta. 0+350-0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP1 Lane 7 Sta. 0+350-0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Base Course Ramp BP3a Sta.0+125-0+250
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Retaining Wall
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3 Lane 4 Sta. 0+018-0+178
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP3 Lane 4 Sta. 0+018-0+178
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane5 Sta. 0+218.120-0+318.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB3Lane5 Sta. 0+218.120-0+318.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp  BB3 Lane5 Sta. 0+218.120-0+318.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3a  Lane 1 Sta. 0+411.610 - 0+461.610
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement  Ramp BP3a  Lane 1 Sta. 0+411.610 - 0+461.610
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3a Lane 2 Sta. 0+358.360- 0+397.170
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement  Ramp BP3a  Lane 2 Sta. 0+358.360- 0+397.170
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Lane 1 Sta. 0+338.170 - 0+397.170
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BP1 Lane 1 Sta. 0+338.170 - 0+397.170
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP3a Lane 4 Sta. 0+311.610 - 0+411.610
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BP3a Lane 4 Sta. 0+311.610 - 0+411.610      
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 3 Sta. 0+424.730-0+475.570
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 3 Sta. 0+424.730-0+475.570
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าBase Course Ramp BP1 Sta. 0+686.080 – 0+655.100
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 3 Sta. 0+434.730 - 0+485
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 3 Sta. 0+434.730 - 0+485
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 2 Sta. 0+424.73 - 0+525.011
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 2 Sta. 0+424.73 - 0+525.011
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 2 Sta. 0+334 - 0+381
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BP6 Lane 2 Sta. 0+334 - 0+381        
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-01)      
   • ดำเนินงาน เข้าแบบหล่อคอนกรีต-วางเหล็กพื้นคานเสาชั้น 2 อาคาร
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตคาน-พื้นชั้น 2 อาคาร      
   • ดำเนินงาน เข้าแบบหล่อคอนกรีตเสาชั้น2 อาคาร
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตเสาชั้น 2 อาคาร  
  • ด้านงาน อาคาร TSB (BP-B-02)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคาร      
   • ดำเนินงาน เข้าแบบหล่อคอนกรีต Booth Is land
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีต Booth Is land
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงาน ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคาร      
   • ดำเนินงาน วางเหล็ก-เข้าแบบหล่อคอนกรีต Booth Is land
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีต Booth Is land
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคาร
  • ด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5BOOTH ENTRANCE
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP3a
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP6     
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Cut Rock Base Ramp BP1
   • ดำเนินงาน Cut Rock Base Ramp BP3a
   • ดำเนินงาน Cut Rock Base Ramp BP3
   • ดำเนินงาน Cut Rock Base Ramp BP6
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BP1, BP3, BP6
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavementบริเวณ Ramp BP1, BP3, BP6 
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP.6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp BP.4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต ผนังกันดิน Ramp BP3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต ผนังกันดิน Ramp BP3

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 1 Sta. 0+417.50 - 0+339.50
   • ดำเนินการตรวจสอบTop Concrete Pavement Ramp NK6  Lane 1, 2 Sta. 0+418.310 - 0+458.270
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 2 Sta. 0+417.312 - 0+377.
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 2 Sta. 0+417.312 - 0+377.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 2 Sta. 0+398.170 - 0+418.310
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 2 Sta. 0+398.170 - 0+418.310
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 3 Sta. 0+389 - 0+418
   • การดำเนินการตรวจสอบTop Concrete Pavement Ramp NK7 Lane 3 Sta. 0+389 - 0+418      
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-02)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งกระจก 12 mm. THK. LAMINATED GL. ห้อง Control
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน 
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงาน ติดตั้งกระจก 12 mm. THK. LAMINATED GL. ห้อง Control
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงเหล็ก Canopy
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK7
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK7        
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp NK7   
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานRetaining Wall Type II บริเวณ Ramp NK-N2
   • ดำเนินงาน Retaining Wall Type II บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินงาน Barrier Type II บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินงาน Barrier Type II บริเวณ Ramp NK9
   • ดำเนินงาน Curb & Gutter บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินงาน Curb บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินงาน Manhole บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินงาน Manhole บริเวณ Ramp NK2
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK1

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายนอก
   • ดำเนินงานทาสีภายใน
   • ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง       
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 9 Sta. 0+229.74 – 0+229.74
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 9 Sta. 0+229.74 – 0+229.74
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp PT2Lane B Sta. 0+272.82-0+322.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane B Sta. 0+272.82-0+322.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane A Sta. 0+132-0+172
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane A Sta. 0+0+132-0+172        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 1
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างและสวิทช์ปลั๊กภายในอาคาร
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้ง Generator
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium Composite        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงาน ติดตั้งระบบแอร์
   • ดำเนินงาน ติดตั้งสายล่อฟ้ารอบอาคาร   
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ดำเนินงาน ปรับดินบริเวณ Booth
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงาน เข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีต Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment Ramp PT.1, PT.3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 6.Sta.0+232.82-0+272.8
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 7. Sta.0+232.82-0+272.82
   • ดำเนินงาน ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane L. Sta.0+212.82-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 8. Sta.0+232.82-0+272.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 9. Sta.0+232.82-0+272.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 10. Sta.0+232.82-0+272.8
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 11. Sta.0+232.82-0+272.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 12. Sta.0+232.82-0+272.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane C. Sta.0+382-0+403
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane E. Sta.0+362-0+382
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane G. Sta.0+352-0+362
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane I. Sta.0+332-0+352
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane 5.STA.0+232.82-0+272.82
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตหัว Booth Pavement Ramp PT2 14 จุด
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตผนัง Retaining Wall Ramp PT2 STA.0+389.744-0+409.744
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตฐาน Retaining Wall Ramp PT2 STA.0+290-0+320
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตผนัง Retaining Wall Ramp PT2 STA.0+290-0+320
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตฐาน Retaining Wall  Ramp PT3 STA.0+160-0+190
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตผนัง Retaining Wall  Ramp PT3 STA.0+160-0+190
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตฐาน Retaining Wall  Ramp PT3 STA.0+130-0+160
   • ดำเนินงาน เทคอนกรีตผนัง Retaining Wall  Ramp PT3 STA.0+130-0+160
   • ดำเนินงาน วางท่อระบายน้ำ 1.20 ม. และบ่อพัก Ramp PT2
   • ดำเนินงาน วางท่อระบายน้ำ 1.20 ม. และบ่อพัก Ramp PT3
   • ดำเนินงาน วางท่อระบายน้ำ 0.60 ม. และบ่อพัก Ramp PT3

6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟ บน canopy ช่องจราจรที่ 4-7 Ramp BB1 
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงาน วางท่อช่องจราจรที่ 2, 3, 4 Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน ร้อยสายไฟฟ้าบน canopy Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน ติดตั้งโคมไฟ บน canopy ช่องจราจรที่ 1-5 Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน วางท่อในช่องจราจรที่ 1, 3 Ramp BP2
   • ดำเนินงาน ผูกเหล็กวางท่อและเทคอนกรีต encase cross road Ramp BP 
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 118+400 LT - 118+800 LT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 121+700 LT - 122+000 LT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 122+880 LT - 123+750 LT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณSTA. 124+750LT - 125+080 LT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ  STA. 125+300 LT - 125+470 LT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 125+550 LT - 125+950 LT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA.125+600 RT – 125+300 RT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 125+080 RT - 124+900 RT
   • ดำเนินงาน ขุดติดตั้ง HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. ที่บริเวณ STA. 124+900 RT – 124+750 RT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานดันท่อลอด
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 69+900 RT-70+100 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 73+100 RT - 73+100 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 75+380 RT - 75+480 RT
   • ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 76+532 RT - 76+700 RT
   • ที่ดำเนินงานดันท่อลอด ที่บริเวณ STA. 79+180 LT - 79+500 LT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • งานติดตั้งป้าย Variable Message Sign
    • VMS 09 STA.125+590 RT
   • Overhead Gantry
    • VMS 04 STA.86+140 RT
    • VMS 09 STA.125+590 RT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย MATRIX SIGN SYSTEM
   • ขุดและเท Lean Concrete Foundation
    • MS09L, MS15L, MS19L, MS21L, MS23L, MS25L, MS27L, MS29L
   • วางตุ้ม MS
    • MS12R, MS16R,MS18R,MS20R,MS22R,MS24R,MS26R,
    • MS33L, MS35L, MS37L, MS39L, MS41L, MS45L
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน TRAFFIC CCTV SYSTEM
   • ขุดและเท Lean Concrete Foundation
    • CCTV26L, CCTV28L, CCTV30L, CCTV32L, CCTV34L, CCTV36L, CCTV42L
   • วางตุ้ม CCTV
    • CCTV17R, CCTV21R, CCTV25R, CCTV27R, CCTV29R, CCTV31R, CCTV33R
    • CCTV41L, CCTV43L, CCTV45L, CCTV47L, CCTV49L, CCTV51L, CCTV53L, CCTV57L, CCTV60L, CCTV62L
   • ติดตั้งเสา CCTV
    • CCTV25R, CCTV27R, CCTV29R, CCTV31R, CCTV33R
  • งานตรวจ Material on Site ของงานด้าน Traffic Control Surveillance System
   • Step Up Dry Type Transformer 100 KVA with Airflow จำนวน 4 เครื่อง
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.