โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558


เดือนกุมภาพันธ์ แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 4.600 2.807 -1.793
สะสม 24.720 21.144 -3.576

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  485     วัน คิดเป็น 47.549 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 535     วัน  คิดเป็น 52.451 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 22.407 -77.593
2 EARTHWORK 40.991 61.675 20.684
3 SUBBASE AND BASE COURSES 38.034 39.478 1.444
4 SURFACE COURSES 38.487 11.272 -27.215
5 STRUCTURES 32.098 14.606 -17.492
6 MISCELLANEOUS 14.393 0.807 -13.586
7 BUILDING WORK 41.072 38.225 -2.847
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 8.001 5.140 -2.861
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 16.137 14.450 -1.687
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 70.953 66.651 -4.302

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • งานงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย, จับเซี้ยม, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย, จับเซี้ยม, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งกระจกประตูหน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้ง Grill Aluminium Strip
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island

  2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ ตามแนว Cross Section บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Base Course บริเวณ Ramp BP-3A
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub Base Course บริเวณ Ramp BP-3A
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Base Course บริเวณ Ramp BP2
  • ด้านงาน อาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการ จับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีตปรับระดับพื้นชั้น 1 เตรียมงานปูกระเบื้อง
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ เสาชั้น 1st - 2nd floor
   • ดำเนินการคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1st - 2nd floor
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานและพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP3
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP6
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BPS
  • ด้านงาน Subbase and Base Course
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Base Course Ramp BP2
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Base Course Ramp BP-3A

  3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดหลังการตอกเสาเข็มอาคาร ANNEX (NK-B-06) Ramp NK9
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดหลังการตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดหลังการตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงานวางท่อ RCP. Ø 0.60 m บริเวณ Ramp NK8 Sta.0+325
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Subgrade Course บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Subgrade Course บริเวณ Ramp NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Crush Rock Base Course บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Crush Rock Base Course บริเวณ Ramp NK2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการมุงหลังคา Metal Sheet
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการเทคอนกรีต Ramp ทางขึ้นด้านหน้า
   • ดำเนินการยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการตัดหัวเสาเข็ม 40 x 40 m
   • ดำเนินการเท Lean Concrete เตรียมงานฐานราก
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ, และบ่มคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินการเท Lean Concrete เตรียมงานคานคอดิน
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดินและพื้นชั้น 1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมเสาชั้น 1st – 2nd floor
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการวางท่องานระบบฯ และเทคอนกรีต Encase
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการยาแนวแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ, และบ่มคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการวางท่องานระบบฯ และเท Concrete Encase
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ, และบ่มคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินการติดตั้งเสา Steel Post
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ, และบ่มคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินการติดตั้งเสา Steel Post
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณRamp NK1, NK2
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK1, NK2

  4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินการขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อประปาเพื่อกำหนดพิกัดก่อสร้างอาคาร

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันไดชั้น 1St – 2nd  floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ, และบ่มคอนกรีตบันไดชั้น 1St – 2nd  floor
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันไดชั้น 2nd – 3rd   floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ, และบ่มคอนกรีตบันไดชั้น 2nd – 3rd floor
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันไดชั้น 3rd – Roof floor
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการเดินท่อและติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินการติดตั้งเสา Steel Post
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อและติดตั้งระบบปรับอากาศ
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งกระจกประตูหน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite

  6. งานด้าน Toll Collection System

  1) กำกับและตรวจสอบงานเดินท่อร้อยสายและติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในอาคาร บริเวณด่านฯ บ้านบึง
  2) กำกับและตรวจสอบงานเดินท่อร้อยสายและติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในอาคาร บริเวณด่านฯ บางพระ
  3) กำกับและตรวจสอบงานเดินท่อร้อยสายและติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในอาคาร บริเวณด่านฯ หนองขาม
  4) กำกับและตรวจสอบงานเดินท่อร้อยสายและติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในอาคาร บริเวณด่านฯ พัทยา
  5) กำกับและตรวจสอบงาน Cabling Installation Plaza to lane บริเวณด่านฯ บ้านบึง
  6) กำกับและตรวจสอบงาน Cabling Installation Plaza to lane บริเวณด่านฯ บางพระ
  7) กำกับและตรวจสอบงาน Cabling Installation Plaza to lane บริเวณด่านฯ หนองขาม
  8) กำกับและตรวจสอบงาน Cabling Installation Plaza to lane บริเวณด่านฯ พัทยา

7. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

1) ดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill ช่วง กม.111+946RT - 115+562 RT และช่วง กม.111+926 LT - 115+540 LT ดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill
ลำดับ Sta. บ่อ ระยะตาม Sta.
(ม.)
ขนาดท่อ
(มม.)
จำนวนท่อ ระยะที่วัดจริง ในสนาม (ม.)
จุดเริ่ม จุดต่อไป
1 111+926 LT 112+274 LT 348.00 140 2 351.80
2 115+442 LT 115+540 LT 98.00 140 2 99.20
3 111+946 RT 112+272 RT 326.00 140 2 327.00
4 115+464 RT 115+562 RT 98.00 140 2 100.00
ระยะตาม Sta. รวม 884.00 ระยะที่วัดจริงในสนาม 878.00

 

 

2) ดำเนินการขุดวางท่อ Cable Trench ช่วง กม.83+300 LT – 115+200 LT และ ช่วง กม. 80+200 RT - 114+500 RT ดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการขุดวางท่อ  Cable Trench
ลำดับ Sta. ระยะตาม Sta. ระยะที่วัดจริงในสนาม หมายเหตุ
จุดเริ่ม จุดต่อไป HDPE 140 mm (ม.) HDPE 110 mm (ม.)
1 83+300 LT 83+400 LT 100.00 98.40 98.40
2 83+400 LT 83+600 LT 200.00 198.40 198.40
3 83+600 LT 83+700 LT 100.00 100.00 100.00
4 101+900 LT 102+000 LT 100.00 98.40 98.40
5 103+800 LT 103+900 LT 100.00 100.00 100.00
6 107+200 LT 107+300 LT 100.00 100.00 100.00
7 107+800 LT 107+900 LT 100.00 100.00 100.00
8 112+900 LT 113+000 LT 100.00 98.40 98.40
9 115+100 LT 115+200 LT 100.00 98.40 98.40
10 114+500 RT 114+400 RT 100.00 100.00 100.00
11 114+400 RT 114+200 RT 200.00 198.40 198.40
12 114+200 RT 114+100 RT 100.00 98.40 98.40
13 114+100 RT 114+000 RT 100.00 99.20 100.00
14 113+600 RT 113+400 RT 200.00 198.40 198.40
15 111+400 RT 111+200 RT 200.00 198.40 198.40
16 111+200 RT 111+100 RT 100.00 98.40 98.40
17 110+700 RT 110+600 RT 100.00 100.00 100.00
18 110+500 RT 110+400 RT 100.00 100.00 100.00  
19 110+300 RT 110+200 RT 100.00 100.00 100.00  
20 110+200 RT 110+100 RT 100.00 98.40 98.40  
21 110+100 RT 110+000 RT 100.00 99.20 100.00  
22 110+000 RT 109+800 RT 200.00 198.40 198.40  
23 109+800 RT 109+600 RT 200.00 198.40 198.40  
24 109+600 RT 109+400 RT 200.00 198.40 198.40  
25 109+400 RT 109+200 RT 200.00 198.40 198.40  
26 109+200 RT 109+100 RT 100.00 98.40 98.4  
27 109+100 RT 109+000 RT 100.00 99.20 100.00  
28 109+000 RT 108+800 RT 200.00 198.40 198.40  
29 107+300 RT 107+200 RT 100.00 100.00 100.00  
30 107+200 RT 107+000 RT 200.00 198.40 198.40  
31 106+650 RT 106+400 RT 250.00 248.40 248.40  
32 106+400 RT 106+200 RT 200.00 198.40 198.40  
33 106+200 RT 106+100 RT 100.00 98.40 98.40  
34 106+100 RT 106+000 RT 100.00 99.20 100.00  
35 106+000 RT 105+800 RT 200.00 198.40 198.40  
36 105+400 RT 105+200 RT 200.00 198.40 198.4  
37 105+200 RT 105+164 RT 36.00 34.40 34.40  
38 105+096 RT 104+800 RT 296.00 294.40 294.40  
39 104+800 RT 104+752 RT 48.00 48.40 48.40  
40 103+500 RT 103+400 RT 100.00 100.00 100.00  
41 103+400 RT 103+300 RT 100.00 98.40 98.40  
42 103+200 RT 103+000 RT 200.00 198.40 198.40  
43 80+600 RT 80+400 RT 200.00 198.40 198.40  
44 80+400 RT 80+200 RT 200.00 198.40 198.40  
รวมระยะขุด 6,230.00 6,180.80 6,184.00  
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.