โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2557

 

ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 0.000 0.000
2 EARTHWORK 2.942 11.795
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 0.000 0.000
4 SURFACE  COURSES 0.000 0.000
5 STRUCTURES 0.000 1.253
6 MISCELLANEOUS 0.532 0.000
7 BUILDING  WORK 0.428 1.106
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 0.000 0.000
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 0.396 0.000
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 21.477 0.000

สรุปความก้าวหน้าของงานสะสมจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

แผนงาน                           0.526 %
ผลงาน                             0.878%
เร็วกว่าแผน                    + 0.352%

รายละเอียดการดำเนินการของผู้รับจ้าง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้


 1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ

   • ดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบงานตรวจสอบถนน Access Road No.1 บริเวณ กม. 72+225


 2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานสำรวจ

   • ดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานสำรวจแนวและตำแหน่งสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในส่วนงานที่ติดแนวสาธารณูปโภค


 3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ

   • ดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานสำรวจแนวและตำแหน่งสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในส่วนงานที่ติดแนวสาธารณูปโภค
   • ดำเนินงานตรวจสอบแนวฐานราก ระดับตัดเสาเข็มและระดับของฐานราก (F1)และฐานราก (F2) ของอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่งและระดับของฐานราก (F1)ของอาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance ก่อนเทคอนกรีต

  • ด้านงานก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรกรมฯ

   • ดำเนินงานฉาบผนังภายในและภายนอกอาคารสำนักงานกรมฯ
   • ดำเนินงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างอลูมิเนียมและติดตั้งบานประตูไม้
   • ดำเนินงานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
   • ดำเนินงานติดตั้งท่อร้อยสาย เดินไฟภายในอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและงานระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)

   • ดำเนินงานตัดหัวเสาเข็ม วางเหล็กเสริม และเข้าแบบ ฐานรากอาคาร ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
   • ดำเนินงานเข้าแบบวางเหล็กเสริมคานคอดิน

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)

   • ดำเนินงานงานตัดหัวเสาเข็ม

  • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy

   • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ) แล้วเสร็จ 100 %
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก (F1) ของ Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ) แล้วเสร็จ 100 %
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก (F1)ของ Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – พัทยา) แล้วเสร็จ 100 %
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 7 Booth Exit (กรุงเทพ- แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 100 %
   • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 8 Booth Exit (พัทยา - แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 100 %

  • งานด้าน Earth Work

   • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp NK-01 และ NK-02
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK-01 และ NK-02


 4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯโป่ง

  • ด้านงานสำรวจ

   • ดำเนินงานตรวจสอบตำแหน่งและระยะของงานเสาเข็มสะพานฝั่งขาเข้า กรุงเทพฯ ช่วง กม. 40 + 436.43
   • ดำเนินงานสำรวจแนวและตำแหน่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในส่วนงานที่ติดแนวสาธารณูปโภค

 5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯพัทยา

  • ด้านงานสำรวจ

   • ดำเนินงานสำรวจแนวและตำแหน่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในส่วนงานที่ติดแนวสาธารณูปโภคดำเนินงานสำรวจเก็บตำแหน่งสาธารณูปโภคที่ติดแนวก่อสร้างในโครงการ
   • ดำเนินงานงานวางหมุดตำแหน่งตอกเสาเข็มอาคาร CCB TSB และToll Canopy 12 Booth Exit

  • ด้านการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร

   • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณตำแหน่งก่อสร้างอาคาร TSB และ CCB
   • ดำเนินงาน Earth Embankment บริเวณอาคาร CCB และ TSB

  • กำกับดูแลงานด้าน Earth Work

   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp PT-04
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน Sand Embankment  บริเวณ  Ramp PT-04


 6. งานด้าน TrafficControl & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.