โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2560

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมกราคม 2560


เดือนมกราคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 0.288 1.912 1.624
สะสม 80.179 81.803 1.624

ระยะเวลาดำเนินการ  1,454     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  1,188     วัน คิดเป็น 81.706 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 266     วัน  คิดเป็น 18.294 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมกราคม 2560

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 71.005 71.005 0.000
2 EARTHWORK 86.395 87.132 0.736
3 SUBBASE AND BASE COURSES 70.550 80.515 9.965
4 SURFACE COURSES 66.994 78.000 11.006
5 STRUCTURES 91.983 97.873 5.890
6 MISCELLANEOUS 36.530 31.791 -4.739
7 BUILDING WORK 86.421 92.276 5.856
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 78.569 73.949 -4.620
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 83.999 84.674 0.676
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 86.071 94.031 7.960
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.