โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2559

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมกราคม 2559


เดือนมกราคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 6.476 1.925 -4.551
สะสม 50.049 45.875 -4.174

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  792     วัน คิดเป็น 77.647 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 228     วัน  คิดเป็น 22.353 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมกราคม 2559

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 100.000 100.000 0.000
2 EARTHWORK 78.382 76.324 -2.058
3 SUBBASE AND BASE COURSES 63.311 73.645 10.335
4 SURFACE COURSES 50.613 54.697 4.084
5 STRUCTURES 79.523 60.750 -18.773
6 MISCELLANEOUS 24.241 8.432 -15.809
7 BUILDING WORK 73.335 71.047 -2.287
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 32.215 22.300 -9.915
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 39.826 37.584 -2.242
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 88.781 76.598 -12.183

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนมกราคม 2559 มีการดำเนินงานก่อสร้างดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB4 Lane (ไหล่) Sta. 0+197.350-0+526.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement  Ramp BP4 Lane (ไหล่) Sta. 0+197.350-0+526.120
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินงานระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟภายในอาคารชั้น 1, 2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินงานระบบไฟภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟภายในอาคารชั้น 1, 2      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BB3, BB4 Lane (ไหล่)  
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BB1, BP2        

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Lane Sta. 0+018.07-0+318.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement  Ramp BP1Lane Sta. 0+018.07-0+038.08
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Lane7 Sta. 0+00-0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP1  Lane7 Sta. 0+00-0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Lane6 Sta. 0+000- 0+218.120
   • ที่ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement RampBP1 Lane6 Sta. 0+000- 0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP1 Lane5  Sta. 0+000-0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BP1 Lane5 Sta. 0+000-0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB1 Lane4 Sta. 0+038.080-0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp BB1 Lane 4 Sta. 0+038.080-0+218.120
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane8 Sta. 0+000-0+208.020
   • ดำเนินการตรวจสอบ Top Concrete Pavement Ramp BB1 Lane 8 Sta. 0+000-0+208.020     
  • ด้านงาน อาคาร ANNEX (BP-B-01)      
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคาน-พื้นชั้น 1 อาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตตาน-พื้นชั้น 1 อาคาร       
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีตเสาชั้น 1 อาคาร
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตเสาชั้น 1 อาคาร   
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน BT05A-Toll Canopy 3 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP1A
   • ดำเนินงานติดตั้ง Steel Post อาคาร
   • ดำเนินงานเชื่อมโครงหลังคาอาคาร
  • ด้านงาน BT05B-Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงานติดตั้ง Steel Post อาคาร
   • ดำเนินงานตรวจสอบรอยเชื่อมโครงหลังคาอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาอาคาร
  • ด้านงาน BT08C-Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินงานติดตั้ง Steel Post อาคาร
   • ดำเนินงานตรวจสอบรอยเชื่อมโครงหลังคาอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิตอาคาร
  • ด้านงาน BT07A Toll Canopy 5 Booth Entrance
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP3     
   • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BP1     
   • ดำเนินงานสกัดรื้อผิวจราจรเดิม Ramp BP1
  • ด้านงาน Sub base Course
   • ดำเนินงาน Cut Rock Base Ramp BP3
   • ดำเนินงาน Cut Rock Base Ramp BP1
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเทคอนกรีต Pavement Ramp BP1, BP3
   • ดำเนินงานตัด Joint Concrete Pavement บริเวณ Ramp BP1   
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP6
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง Ramp, BP4
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.79+250
   • ดำเนินงานเบี่ยงจราจรระหว่างการก่อสร้าง กม.82+500
   • ดำเนินงานเข้าแบบหล่อคอนกรีตผนังกันดิน Ramp BP3
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตผนังกันดิน Ramp BP3

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดทาสีผนังภายในชั้น 1-2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน           
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น        
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัดหินคลุก Ramp NK7
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงาน Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK7        
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Retaining Wall บริเวณ Ramp NK7
   • ดำเนินงาน Barrier Type I บริเวณ Ramp NK8, NK9
   • ดำเนินงานปูพื้น Concrete Paving Block บริเวณ Ramp NK

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินงานติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดาน
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินงานเก็บรายละเอียดงานผนัง       
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา
  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp PT2 Lane B Sta. 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane B Sta. 0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp PT2Lane B Sta. 0+272.82-0+322.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane B Sta. 0+272.82-0+322.82
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Top Concrete Pavement Ramp PT2Lane A Sta. 0+132-0+172
   • ดำเนินการตรวจสอบค่า Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB3 Lane A Sta. 0+0+132-0+172       
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินงานติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้งหินแกรนิตพื้นและบันไดชั้น 1
   • ดำเนินงานเดินท่อแอร์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างและสวิตช์ปลั๊กภายในอาคาร
   • ดำเนินงานติดตั้งบานประตูไม้ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร
   • ที่ดำเนินงานติดตั้งราวบันไดสแตนเลส
   • ดำเนินงานติดตั้งหินแกรนิตชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminum Composite         
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินงานแก้ไขราวบันไดสแตนเลสและกระเบื้องบันได     
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 12 Booth Exit
   • ดำเนินงานเข้าแบบลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีต Island
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane B, STA.0+162.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane B, STA.0+132.61-0+162.61
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane B, STA.0+272.82-0+382.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane A, STA.0+172.61-0+232.82
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane A, STA.0+132.61-0+172.61
   • ดำเนินงาน Concrete Pavement Ramp PT2 Lane A, STA.0+272.82-0+392.82
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Miscellaneous
   • ดำเนินงาน Concrete Retaining Wall Ramp PT2 STA.0+269.744-0+299.744

6. งานด้าน Toll Collection System

  • บริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินงานติดตั้งโคมไฟบน CANOPY RAMP BB1 Lane 4-7, BP6A
  • บริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงาน Concrete Encase Lane to Lane Ramp BP1A
   • ดำเนินงาน Concrete Encase ช่องจราจรที่ 1, 2, 3 Ramp BP3   
  • บริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • บริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน      
  • บริเวณด่านฯ พัทยา
   • วางท่อในช่องจราจรที่ 8 Ramp PT2
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ SUPPORT OTL, ลำโพง ช่องจราจรที่ 1-6 Ramp PT2

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • งาน Cable Trench
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 116+200RT – 116+300RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 116+300LT – 116+600LT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 117+000LT – 117+500LT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 73+100RT – BB01RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 73+000 RT - BB04 RT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm. บริเวณ STA. 72+000 LT - BB01 LT
   • ดำเนินงานขุดติดตั้งที่ HDPE 140 mm. และ HDPE 110 mm.บริเวณ STA. 73+550 LT - 73+720 LT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • ไม่มีการปฏิบัติงาน  
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
    • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย VARIABLE MESSAGE SIGN
   • FOOTING
    • VMS 09 STA.125+590 RT
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานป้าย MATRIX SIGN SYSTEM
   • ขุดและเท Lean Concrete Foundation
    • MS01L, MS03L, MS05L, MS07L, MS13L
    • MS02R, MS04R, MS06R, MS08R, MS10R, MS12R, MS16R, MS18R, MS20R, MS22R, MS24R, MS26R, MS28R
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน TRAFFIC CCTV SYSTEM
   • ขุดและเท Lean Concrete Foundation
    • CCTV01L, CCTV03L, CCTV06L, CCTV08L, CCTV10L, CCTV18L, CCTV20L, CCTV24L
    • CCTV02R, CCTV05R, CCTV07R, CCTV09R, CCTV17R, CCTV21R, CCTV25R, CCTV27R, CCTV29R, CCTV31R, CCTV33R
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.