โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมกราคม 2558


เดือนมกราคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 3.844 3.586 -0.258
สะสม 20.121 18.337 -1.784

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  457     วัน คิดเป็น 44.804 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 563     วัน  คิดเป็น 55.196 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนมกราคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 88.112 3.777 -84.335
2 EARTHWORK 33.986 57.785 23.799
3 SUBBASE AND BASE COURSES 31.200 29.498 -1.702
4 SURFACE COURSES 32.351 11.272 -21.079
5 STRUCTURES 18.923 14.606 -4.317
6 MISCELLANEOUS 11.897 0.807 -11.090
7 BUILDING WORK 33.379 33.785 0.406
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 6.083 5.140 -0.943
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 12.929 11.104 -1.825
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 69.339 39.211 -30.128


รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนมกราคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • งานงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา ติดตั้งตาข่าย จับเซี้ยม ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง พร้อมติดตั้งบานประตู หน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย, จับเซี้ยม, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า T-Bar ภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง พร้อมติดตั้งบานประตู หน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ RCP Ø 0.60 m พร้อมติดตั้งบ่อพัก
   • ดำเนินการแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการยาแนวรอยต่อแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่ม คอนกรีต Booth Island

   

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ ตามแนว Cross Section บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัดงานตอกเสาเข็มขนาด  0.40 x 0.40 x 10.00 m อาคาร ANNEX (BP-B-03)
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา พร้อมตรวจสอบรอยเชื่อม
   • ดำเนินการยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการวางผังเตรียมงานฐานราก
   • ดำเนินการเท Lean Concrete เตรียมงานฐานราก
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตฐานราก
   • ดำเนินการเจาะ Pre Bore ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 m (ตกค้าง 3 ต้น)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดิน
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 1
   • ดำเนินการเทคอนกรีต คานคอดินพร้อมพื้นชั้น 1 ถอดแบบและบ่มคอนกรีต
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
   • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP2
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP3
   • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP6

   

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ  Ramp  NK-1A, Ramp NK-1C, Ramp NK2
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Surface Concrete Pavement 28 cm Thickness บริเวณ Ramp  NK-1A, Ramp NK-1C, Ramp NK2
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 1 – ชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตบันได ชั้น 1 – ชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสารับโครงหลังคา
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต เสารับโครงหลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า T-Bar ภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง พร้อมติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก F2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเสาชั้น 2nd - Roof floor
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตเสาชั้น 2nd - Roof floor
   • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานคานรับโครงหลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงหลังคา
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานรับโครงหลังคา
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการเทคอนกรีตฐานรากและตอม่อ
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเสา Steel post
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสี Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสี Truss หลังคา
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการงาน Crush Rock Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK8, NK9
   • ดำเนินการงาน Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK-1A, NK-1C, Nk2
  • ด้านงาน Surface Course
   • ดำเนินการงาน Concrete Pavement 28 cm Thickness และติดตั้ง Joint for Concrete pavement บริเวณ Ramp NK-1A, NK-1C, Nk2

   

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานขยายสะพาน กม.115
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นสะพาน
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตพื้นสะพาน
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบราวสะพาน
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตราวสะพาน
   • ดำเนินการถมและบดอัดดินเตรียมงาน Slope Protection
   • ดำเนินการคอนกรีต Slope Protection

   

  5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการถอดแบบคานและรื้อถอนนั่งร้านชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการตั้งนั่งร้านและค้ำยันเตรียมงานคานรับโครงหลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงหลังคา
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้า ประปา ภายในอาคาร
   • ดำเนินการอัดน้ำปูนพื้น post Tension ชั้น 3
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก F2 (ฐานรากด้านหน้าอาคาร)
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต ฐานราก F2 (ฐานรากด้านหน้าอาคาร)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Gutter ระบายน้ำหลังคา
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Gutter ระบายน้ำหลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 1St – 2nd  floor
   • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 1
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคารชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตเสารับโครงหลังคา
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ไฟฟ้า ประปา ภายในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง
   • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
   • ดำเนินการทาสีโครง Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบและทาสี Truss หลังคา
   • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
   • ดำเนินการเดินท่องานระบบ Plaza to Lane และ เทคอนกรีต Encase

   

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

1) ดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill ช่วง กม.106+60RT – 112+500 และช่วง กม.106+600 LT - 112+492 LT ดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill
ลำดับ Sta. บ่อ ระยะตาม Sta.
(ม.)
ขนาดท่อ
(มม.)
จำนวนท่อ ระยะที่วัดจริงในสนาม (ม.)
จุดเริ่ม จุดต่อไป
1 106+600 RT 106+700 RT 100.00 140 2 200.00
2 106+600 LT 106+702 LT 102.00 140 2 204.00
3 108+200 LT 108+560 LT 360.00 140 2 720.00
4 112+400 RT 112+500 RT 100.00 140 2 200.00
5 112+400 LT 112+492 LT 91.50 140 2 183.00
ระยะตาม Sta. รวม 753.50 ระยะที่วัดจริงในสนาม 1,507.00

 

2) ดำเนินการขุดวางท่อ Cable Trench ช่วง กม.102+500 LT – 115+100 LT และ ช่วง กม. 107+400 RT–115+400 RT ดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการขุดวางท่อ  Cable Trench
ลำดับ Sta. ระยะตาม Sta. ระยะที่วัดจริงในสนาม หมายเหตุ
จุดเริ่ม จุดต่อไป HDPE 140 mm (ม.) HDPE 110 mm (ม.)
1 102+500 LT 102+800 LT 300.00 300.00 300.00  
2 102+900 LT 103+000 LT 100.00 100.00 100.00  
3 103+100 LT 103+200 LT 100.00 100.00 100.00  
4 103+300 LT 103+700 LT 400.00 400.00 400.00  
5 104+800 LT 105+000 LT 200.00 200.00 200.00  
6 105+100 LT 105+400 LT 300.00 300.00 300.00  
7 105+800 LT 106+600 LT 800.00 800.00 800.00  
8 106+730 LT 106+800 LT 70.00 70.00 70.00  
9 106+900 LT 107+200 LT 300.00 300.00 300.00  
10 107+300 LT 107+600 LT 300.00 300.00 300.00  
11 107+700 LT 107+800 LT 100.00 100.00 100.00  
12 109+200 LT 110+500 LT 1,300.00 1,300.00 1,300.00  
13 111+000 LT 111+600 LT 600.00 600.00 600.00  
14 113+000 LT 114+500 LT 1,500.00 1,500.00 1,500.00  
15 115+000 LT 115+100 LT 100.00 100.00 100.00  
16 107+400 RT 107+900 RT 500.00 500.00 500.00  
17 115+100 RT 115+400 RT 300.00 300.00 300.00  
รวมระยะขุด 7,270.00 7,270.00 7,270.00  

 

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.