โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมกราคม 2557

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนมกราคม 2557

ลำดับที่ รายการ Weight
(%)
แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 0.340% 0.00 0.00
2 EARTHWORK 4.796% 0.036 0.253
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 1.615% 0.00 0.00
4 SURFACE  COURSES 6.824% 0.00 0.00
5 STRUCTURES 0.284% 0.00 0.00
6 MISCELLANEOUS 2.737% 0.00 0.00
7 BUILDING  WORK 27.880% 0.078 0.576
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 25.426% 0.00 0.00
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 29.468% 0.00 0.00
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 0.625% 6.202 0.00
  รวม 100.00% 0.062 0.282

 

รายละเอียดการดำเนินการของผู้รับจ้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • สำรวจเก็บค่าพิกัดทำวงรอบ และดำเนินงานเก็บค่าระดับดินเดิม ดำเนินงาน(Cross Section) บริเวณ Control LineBB-6, BB-7, BB-8, BB-9
  • ดำเนินงานสำรวจสาธารณูปโภค แนวท่อก๊าซ แนวท่อประปา และอื่นๆที่เกี่ยวของในพื้นที่ก่อสร้างด่านฯ

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ด้านงานสำรว
  • ดำเนินงานสำรวจเก็บค่าพิกัดทำวงรอบ และดำเนินงานเก็บค่าระดับดินเดิม (Cross Section) บริเวณ Control LineBP-01, BP-02 และ BP-03
  • ดำเนินงานสำรวจสาธารณูปโภคแนวท่อก๊าซ ปตท. แนวท่อประปาและตำแหน่ง Air Value ที่ติดขวางแนวก่อสร้าง

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานวางตำแหน่งอาคาร ANNEX (NK-B-03) และการวางตำแหน่งหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม
  • ดำเนินงานวางตำแหน่งอาคาร TSB (NK-B-04) และการวางตำแหน่งหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม
  • ดำเนินงานวางตำแหน่ง Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ) และการวางตำแหน่งหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม
  • ดำเนินงานวางตำแหน่ง Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – พัทยา) และการวางตำแหน่งหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม
  • ดำเนินงานวางตำแหน่ง Toll Canopy 7 Booth Exit (พัทยา - แหลมฉบัง) และการวางตำแหน่งหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม
  • ดำเนินงานวางตำแหน่ง Toll Canopy 8 Booth Exit (กรุงเทพ - แหลมฉบัง) และการวางตำแหน่งหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม

 • ด้านงานก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรกรมฯ
  • ดำเนินงานเข้าแบบพื้น วางเหล็กเสริมพื้นดาดฟ้า (RS1)บริเวณห้องน้ำและเข้าแบบบันได วางเหล็กเสริม ST1, ST2
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตพื้นดาดฟ้า (RS1)และบันได ST1, ST2
  • ดำเนินงานก่ออิฐมวลเบาภายในอาคาร และงานฉาบผนังอาคารภายนอก
  • ดำเนินงานมุงหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □-0.40 x 0.40 x 8.00 เมตรแล้วเสร็จ 100%
  • ดำเนินงานตัดหัวเสาเข็ม วางเหล็กเสริม และเข้าแบบ ฐานรากอาคาร

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □-0.40 x 0.40 x 8.00 เมตรแล้วเสร็จ 100 %
 • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □-0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ) แล้วเสร็จ 94 %
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □-0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 4 Booth Entrance (แหลมฉบัง – พัทยา) แล้วเสร็จ 100 %
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □-0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 7 Booth Exit (พัทยา - แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 67 %
  • ดำเนินงานตอกเสาเข็มขนาด □-0.35 x 0.35 x 8.00 เมตร ของ Toll Canopy 7 Booth Exit (พัทยา - แหลมฉบัง) แล้วเสร็จ 83 %

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

ยังไม่มีการปฏิบัติงาน

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานสำรวจเก็บค่าพิกัดทำวงรอบ และดำเนินงานเก็บค่าระดับดินเดิม (Cross Section) บริเวณ ControlLinePT-01 และ PT-02
  • ดำเนินงานสำรวจเก็บตำแหน่งสาธารณูปโภคที่ติดแนวก่อสร้างในโครงการ
  • ดำเนินงานวางตำแหน่งผังอาคาร TSB และ CCB
 • ด้านการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร
  • งาน Clearing and Grubbing บริเวณตำแหน่งก่อสร้างอาคาร TSB และ CCB

 6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

 • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.